Авторизація

Авторизація через Facebook

Авторизація через Google

або авторизуватися через ел. пошту

Забув пароль

Реєстрація

Реєстрація через Facebook

Реєстрація через Google

або реєстрація через ел. пошту

Реєстрація успішна!

Підтвердіть, будь ласка, свою пошту.

Забув пароль

Відновити пароль

Сервісна угода регламентує порядок надання послуг ПП «Сієрра Груп» що реєструє домен на користь клієнта, персональні дані обробляються та передаються лише відповідно до норм закону України про Персональні дані.

Ця Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення Реєстратором платежу в рахунок оплати послуг та отримання ПП «Сієрра Груп» відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг ПП «Сієрра Груп» передбачає згоду особи, яка реєструє доменне ім'я/імена (далі - Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співробітництва, викладеними в цьому документі на момент надання послуги.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг у рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями та процедурами (далі – Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією) за призначенням імен та адрес), Адміністраторами відповідним публічних доменів, інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест», та між , інтернет-службою ТОВ «Інтернет Інвест» та реселлером ПП «Сієрра Груп».

  Приймаючи цю Сервісну угоду, Реєстрант підтверджує, що:
 • а) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 • б) контактна інформація, яка надається під час реєстрації доменного імені, є вірною та актуальною;
 • в) контактна інформація про Реєстратора може бути опублікована в українських та міжнародних службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен;
 • 1. Послуги
  • 1.1. ПП «Сієрра Груп» надає такі послуги за дорученням та на користь своїх клієнтів:
   • 1.1.1. реєстрація та підтримка доменних імен в українських, міжнародних та зарубіжних регіональних зонах;
   • 1.1.2. розміщення Web-ресурсів на високошвидкісних серверах, розташованих на індустріальному технічному майданчику у м. Києві;
   • 1.1.3. послуги технічного консалтингу в галузі реєстрації доменних імен та хостингу (вибір доменного імені, комплектація та складання хостинг-серверів та ін.);
   • 1.1.4. представницькі послуги у сфері реєстрації доменних імен, вирішення доменних спорів тощо
  • 1.2. Проект компанії ПП «Сієрра Груп», яка виступає офіційним суб'єктом правовідносин (як одержувач платежів, платник та ін.) щодо послуг, що надаються службою.
 • 2. Платежі
  • 2.1. Оплата послуг, що надаються ТОВ «Інтернет Інвест», здійснюється у національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг.
  • 2.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі код клієнта, виданий ТОВ «Інтернет Інвест» під час реєстрації доменного імені, та ідентифікуючий замовлені послуги.
  • 2.3. Оплата послуг Реєстратором здійснюється у порядку, опублікованому на web-сайті ПП «Сієрра Груп» у розділі "Оплата". Оплата зараховується лише за умови дотримання порядку оплати.
  • 2.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати ПП «Сієрра Груп» може припинити/зупинити надання послуг та не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.
  • 2.5. Послуга гарантується та надається лише за фактом отримання оплати ПП «Сієрра Груп» До моменту отримання оплати ПП «Сієрра Груп» не несе жодних зобов'язань перед Реєстратором щодо реєстрації та закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.
 • 3. Інформація та її використання
  • 3.1. Користувачі зобов'язані надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послугг, які вони запитують/набувають. Інформація, надана Реєстратором, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.
  • 3.2. ПП «Сієрра Груп» має право на свій розсуд вимагати від клієнтів документальних підтверджень автентичності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.
  • 3.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть бути підставою для припинення реєстрації. При цьому ПП «Сієрра Груп» не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані клієнтом у разі призупинення надання послуг через невиконання цієї вимоги.
 • 4. Надання послуг
  • 4.1. ПП «Сієрра Груп» діє на користь своїх клієнтів і прагне надання лише високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її клієнтом, так і за участю третіх осіб, ми вживаємо всіх законних та етичних заходів для захисту законних та етичних інтересів нашого клієнта.
  • 4.2. З метою захисту прав реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, ПП «Сієрра Груп» при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити до служб WHOIS адміністраторів зарубіжних та українських доменних зон. ПП «Сієрра Груп» зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Реєстранта після пред'явлення документа, що його ідентифікує.
  • 4.3. В той же час ПП «Сієрра Груп» не гарантує виконання замовлення. Усі послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або події непереборної сили (форс-мажор), спричинені соціальними та природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
  • 4.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, зазначених вище (за винятком форс-мажор), ТОВ «Інтернет Інвест» несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за послуги.
  • 4.5. ПП «Сієрра Груп» не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта як оплата за послуги служби.
  • 4.6. ПП «Сієрра Груп» не несе жодної відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.
  • 4.7. Передача доменного імені, делегованого реєстранту, на обслуговування до інших реєстраторів можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.
  • 4.8. ПП «Сієрра Груп» залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг у таких випадках:
   • 4.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції тощо); введення в оману користувачів мережі Інтернет, у тому числі, з метою несанкціонованого збору персональних даних та/або отримання автентифікаційної інформації (фішинг); розміщення матеріалів, що порушують авторські права та закони про захист інтелектуальної власності;
   • 4.8.2. зловмисні дії (злом, атака та ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи хостинг-серверів ПП «Сієрра Груп» або ж на дискредитацію служби;
   • 4.8.3. у разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
   • 4.8.4. у разі, якщо за належним чином оформленою вимогою компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана Реєстратором згідно з п. 3.1, не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені , а також якщо контактна інформація не є достовірною.
   • 4.8.5. будь-яких дій Реєстранта, спрямованих на порушення роботиелементів мережі Інтернет, які не належать Реєстранту.
   • 4.8.6. Застосування Реєстратором налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі та порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет.
  • 4.9. Кошти, сплачені Замовником, не повертаються у разі:
   • - відмови клієнта від наданої послуги реєстрації/продовження доменного імені;
   • - анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, у тому числі за рішенням суду;
   • - передачі доменного імені іншій особі, у тому числі за рішенням суду;
   • - порушення Замовником положень п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 Сервісної угоди;
  • 4.10. Приймаючи цю угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання електронних листів (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг у рамках цієї угоди. li>
 • 5. Передача доменних імен
  • 5.1. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованих на веб-сайті ПП «Сієрра Груп» у розділі "Документи"
  • 5.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованих на веб-сайті ПП «Сієрра Груп» у розділі "Документи", а також у порядку та на умовах, визначених у Правилах відповідної доменної зони.
   • 5.2.1. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється лише в межах терміну дії реєстрації доменного імені.
 • 6. Відповідальність перед третіми особами
  • 6.1. ПП «Сієрра Груп» не несе жодної відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за її допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуються на серверах служби.
 • 7. Зміни та доповнення
  • 7.1. Ця угода не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Про всі зміни в Сервісній угоді клієнти будуть повідомлені електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в строк не менше 30 днів до набуття чинності такими змінами.